Fordelene ved onlinehandel

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Vi danskere er vilde med onlinehandel. Handlen på internettet er i konstant fremgang, og mængden af forskellige varer, lige fra benklæder til byggematerialer, der hver dag langes over en virtuel disk, har aldrig været større.

Onlinehandlen rummer da også en lang række fordele, som måske kan være med til at forklare hvorfor vi for alvor har taget den til os. En af de største fordele er at det er nemt og bekvemt at handle ind foran pc’en, frem for i en fysisk butik. Det er let at danne sig et overblik over vareudbuddet, man behøver ikke at stå i kø og der er ingen begrænsende åbningstider. Onlinehandel kan foregå når og hvor som helst, og passer på den måde godt ind i vores stadigt mere fortravlede og komplicerede dagligdag.

Ofte er der også penge at spare ved at handle online. Der er andre udgifter forbundet ved at drive en webshop i forhold til en fysisk butik, men i langt de fleste tilfælde vil disse udgifter være lavere end de tilsvarende for butikken. Hos en webshop håndteres varerne direkte på lageret – et lager som også findes i den fysiske butik, men som her blot er en station varen skal igennem, på sin vej fra producent til forbruger. For hver station tilføjes der ekstra udgifter til materiel og personale, og disse udgifter vil i sidste ende havne hos køberen i form af en forhøjet salgspris. Der er altså færre udgifter forbundet med at drive en webshop, og derfor kan varerne sælges billigere end i butikkerne.

Onlinehandel indebærer dog tit lidt ekstra omkostninger til levering. Disse omkostninger findes også når man handler i en fysisk butik – der tænker man bare ikke på samme måde over dem. De udgifter man har til transport frem og tilbage til butikken, vil man ikke umiddelbart se som en del af varekøbet, men de er i princippet nøjagtigt det samme som leveringsomkostninger. Ved onlinehandel er det bare meget tydeligere hvor mange penge man egentlig bruger, og nogle vil mene at den ekstra gennemskuelighed bare er endnu fordel i rækken.

Læs om reglerne i købeloven for returnering af varer ved onlinehandel her.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Fordelene ved onlinehandel, 5.0 out of 5 based on 1 rating
Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!